Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Ο βασανισμός ζώων επισείει φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 30.000 ευρώ

Στα προηγμένα ευρωπαικά πρότυπα η ιδιοκτησία και μεταχείριση των ζώων συντροφιάς με το νομοσχέδιο που κατέθεσαν στη βουλή τα υπουργεία εσωτερικών, αγροτικής ανάπτυξης και οικονομικών.
Δημιουργείται ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των